DTP

Sázíme text podle pravidel typografie a pravidel českého pravopisu. Jednoduchá sazba vizitky, stejně jako několikaset stránkový katalog, vyžaduje pro kvalitní výsledek praxi, znalosti a profesionalitu. Rozdíl poznáte na první pohled, ač nebudete možná vědět proč. Naše práce je nezatěžovat Vás otázkami, kde má být co umístěno a jakým stylem Váš produkt nebo společnost prezentovat.